Deze website maakt gebruik van cookies.

Disclaimer

De totstandkoming van Recyclemanager heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsgevonden. De deelnemende organisaties houden de informatie zo actueel mogelijk. Toch is het mogelijk dat er onvolkomenheden in zitten. De deelnemende organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van Recyclemanager.

Heb je opmerkingen, klachten of suggesties, dan stellen we het op prijs als die aan ons laten weten via info@recyclemanager.nl. Zo kunnen we de Recyclemanager verder verbeteren.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

© Alle rechten zijn voorbehouden aan Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland.

Privacy verklaring

Je kunt Recyclemanager gebruiken zonder mee te delen wie je bent of enige informatie over je woonadres te verschaffen. Er zijn echter onderdelen waarvoor jouw woonadres bekend moet zijn om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het zoeken van een inleverpunt bij jou in de buurt, of het gebruik van de voor jouw gemeente geldende afvalkalender. Wanneer persoonlijke informatie nodig is, laten we je dit vooraf weten. De recyclemanager bewaart het ingevoerde adres, zodat je de volgende keer direct de voor jou relevante informatie ziet. Wanneer de persoonlijke informatie op een andere manier gebruikt wordt dan hiervoor genoemd, gebeurt dit uitsluitend in geaggregeerde vorm. Gegevens zijn niet tot individuele personen herleidbaar. We gebruiken die gegevens bijvoorbeeld voor de monitoring en verbeteringen van Recyclemanager.